50.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

DPF & Catalyst Cleaning Foam


GAT spumă de curățire DPF și catalizator., Produsul este un agent de curățare eficient pentru filtrul de particule de motorină DPF și catalizator, fără demontarea acestora. Impuritățile din filtrul de particule de motorină sunt dizolvate rapid. În special vehiculele care circulă pe distanțe scurte sunt adesea vizate de înfundarea filtrelor de particule (conducere în oraș). Utilizarea preventivă a produsului la fiecare revizie poate ajuta la evitarea problemelor viitoare cu filtrul de particule și, prin urmare, se vor reduce în mod semnificativ costurile de exploatare.

Avantaje: Dizolvă funinginea în filtrul de particule de motorină, catalizator și supapa EGR. Reduce costurile de exploatare și asigură o performanță optimă a motorului și un consum mai mic de combustibil. Aplicare: Temperatura filtrului de particule trebuie să fie sub 40 de grade. În funcție de marca autovehiculului, se demontează senzorul de presiune/ temperatură sau orice altă conexiune în prima linie a filtrului de particule sau catalizator. Agitați bine produsul și pulverizați întregul conținut în filtrul de particule de motorină. Toate rezidurile de funingine sunt complet dizolvate în timpul operației de curățare, astfel încât regenerarea automată poate începe și arde filtrul în timpul procesului de regenerare periodică. Dacă lampa de control nu se stinge automat, trebuie folosite echipamente de diagnosticare.

Cuvânt de avertizare: Pericol Fraze de pericol: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Fraze de precauție: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumați. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau alte surse de aprindere. A nu se găuri sau arde, chiar și după utilizare. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Se clătește gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se clătește pielea cu apă / duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să clătiți. Consultați medicul / atenție. A se proteja de lumina solară. Nu se expune la temperaturi mai mari de 50 ° C / 122 ° F. Elimină rezidurile produsului și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Alte pericole: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Componente de pericol pentru etichetare:> 3% potasiu caustic, hidroxid de potasiu.

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex