25.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Air Intake Cleaner Diesel


GAT pentru curățarea întregului sistem de admisie a aerului, la motoarele diesel. Elimină depunerile din sistemul de admisie a aerului, din camera de ardere, clapetă accelerație, supape de admisie și de evacuare și scaunele supapelor. Avantaje: Reduce consumul de combustibil și valorile emisiilor gazelor de eșapament. Asigură un mers în gol echilibrat și o funcționare a motorului puternică. Numai un sistem de combustibil curat garantează o ardere curată și puternică și o performanță eficientă a motorului!

Aplicare: GAT air intake cleaner diesel este un produs profesional și a fost dezvoltat exclusiv pentru aplicare cu dispozitivul "GAT Stream" și adaptoarele corespunzătoare. Un flacon de 300 ml este utilizat pentru o singură aplicare. Produsul acționează în timpul aplicării.

Cuvânt de avertizare: Pericol Fraze de pericol: Lichid și vapori extrem de inflamabili. Daunător daca este înghițit. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor / feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se clătește pielea cu apă / duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să clătiți. NU provocați voma. În caz de incendiu: Utilizați un stingător cu pulbere. Conține: Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice, Aromatics (2-25%); Hidrocarburi, C14-C18, n-alcani, izoalcani, ciclice, Aromatics (2-30%); Acetonă

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex