15.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Diesel Anti Smoke


GAT anti fum pentru motorină., Elimină zgomotele perturbatoare în motoarele diesel și reduce formarea de carbon. Asigură o ardere curată și o lubrifiere optimă a tuturor pieselor în mișcare din sistemul diesel și protejează eficient împotriva coroziunii.

Avantaje: Reduce fumul de la eșapament și formarea funinginei. Îmbunătățește arderea, protejează împotriva coroziunii, optimizează ungerea componentelor în mișcare. Aplicare: Se adaugă la rezervorul de combustibil diesel. Un flacon (150 ml) suficient pentru 80 L motorina. Pentru capacități mai mari, se adaugă 50 ml la fiecare 25 litrii de motorină.

Cuvânt de avertizare: Pericol Fraze de pericol: Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție: Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul. A se evita dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. NU provocați voma. Colectați scurgerile. Elimină rezidurile produsului și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Etichetarea specială a anumitor amestecuri: Risc de explozie dacă este încălzit în spațiu închis. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Componente de pericol pentru etichetare: Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclene, aromatice <2%, 2-Ethylhexylnitrate

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex