35.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Diesel System Cleaner PLUS


GAT Curățitor pentru sitemul diesel PLUS,, este un produs de înaltă performanță pentru utilizare în toate motoarele diesel, special dezvoltat pentru motoarele diesel cu injecție directă de înaltă presiune cu tehnologie common rail sau pompă injector. Recomandat în special pentru intervalele de service extinse. Elimină eficient contaminarea rezultată în urma operării, din întregul sistem de combustibil, de la rezervor si până în camera de ardere. Absoarbe și îndepărtează eficient umezeala din sistemul de motorină și asigură o protecție eficientă a pompei de înaltă presiune. Oferă o atomizare optimă a combustibilului, ungere de durată și o protecție a tuturor pieselor implicate în transportul combustibilului. Potrivit pentru vehicule cu filtru de particule diesel.

Avantaje: Creșterea compresiei, o performanță îmbunătățită a motorului, consum redus de carburant și emisii de gaze reduse.

Aplicare: Se adaugă în rezervorul de combustibil înainte de umplere. Un flacon (300 ml) suficient pentru 80 l motorină. Pentru capacități mai mari, se adaugă 70 ml la fiecare 10 litri de combustibil. Utilizați GAT Diesel System Cleaner Plus la fiecare interval de service, dar cel puțin o dată pe an. Produsul lucrează în timpul funcționării. Atenție: Lichid de curățare - nu este un substitut de combustibil!

Cuvânt de avertizare: Pericol. Fraze de pericol: Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv în caz de inhalare. Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție: A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu se va respira praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se clătește pielea cu apă / duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. NU provocați voma. Se depozitează într-un loc bine ventilat. Stai calm. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclene, aromatice <2%; xilen; 2-etilhexanol; Lampant - nespecificat, solvent nafta (petrol), hidrocarburi aromatice grele.

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex