25.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Cat Clean


GAT pentru curățarea catalizatorului, încorporează o nouă tehnologie de decarbonizare, special dezvoltată pentru a depăși cele mai recente standarde de mediu. GAT CatClean dizolvă rășinile, gumele și depozitele de carbon în întregul sistem de combustibil, senzor de oxigen / sonda lambda și convertorul catalitic. Pentru benzină, motorină și chiar motoare hibride. Ideal pentru motoarele în 4 timpi.

Avantaje: Curăță catalizatorul și previne contaminările grele ulterioare, în cazul în care este folosit în mod regulat. Crește eficiența consumului de combustibil, optimizează performanța motorului, asigură funcționarea corespunzătoare a convertorului catalitic / senzorului de oxigen.

Aplicare: Se adaugă la fiecare 3 luni în rezervorul de carburant înainte de umplere. Produsul acționează în timpul funcționării, suficient pentru până la 60 - 80 I de benzină. Pentru volume mai mari se adaugă 0,5% din conținutul de umplere. Atenție: Este lichid de curățare – nu înlocuitor de combustibil!

Cuvânt de avertizare: Pericol Fraze de pericol: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Fraze de precauție: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor / feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să clătiți. NU provocați voma. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul / atenție. Elimina rezidurile produsului și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Informații suplimentare: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Componente periculoase: Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclene, aromatice <2%; alcool benzilic; 2-etilhexanol

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex