25.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Air Intake Cleaner Petrol


GAT pt. curățarea sistemului de admisie a aerului, la motorul pe benzină. Produs si accesorii profesionale. Permite eliminarea depunerilor din sistemul de admisie a aerului, din camera de ardere, clapetă accelerație, supape de admisie și de evacuare, și scaunele supapelor. Recomandat în special pentru răspunsul insuficient al accelerației și compresie scazută, precum și batai ale motorului și autoaprindere.

Avantaje: Curăță sistemul de admisie a aerului până în camera de ardere și apoi curăță sistemul de evacuare. Asigură un mers în gol echilibrat. Reduce consumul de combustibil și valorile emisiilor de gaze de eșapament. Numai un sistem de combustibil curat garantează o ardere curată și puternică și o performanță crescută a motorului!

Aplicare: GAT Air Intake Cleaner pentru benzina, este dezvoltat exclusiv pentru aplicare cu dispozitivul "GAT Stream" și adaptoarele corespunzătoare. 1) Pulverizați aprox. 150 ml uniform în toate conductele de admisie prin deplasarea adaptorului înainte și înapoi. 2) Lăsați produsul să acționeze pentru aprox. 30 min, apoi porniți motorul. 3) Lăsați motorul să funcționeze la 2500 rpm. 4) Se pulverizează intermitent în sistemul de admisie a aerului produsul rămas. 5) În cele din urmă verificați starea supapelor.

Cuvinte de avertizare: Pericol. Fraze de pericol: Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Fraze de precauție: A nu se inspira praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor de protecție / feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de înlaturat. Continuați să clătiți. NU provocați voma. Informații suplimentare: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: xilen; 2-metilpropan-1-ol; izo-butanol; Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclene, <2% Aromatice

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex