25.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Octane Booster S


GAT pentru creșterea cifrei octanice , a combustibililor cu conținut scăzut al cifrei octanice ( benzină fară plumb) sau pentru a fi utilizat în motoarele cu cerințe octanice mai mari.

Avantaje: Crește cifra octanică cu până la 3 puncte. Îmbunătățește performanța motorului și fiabilitatea operațională. Asigură un proces de ardere stabil și o emisie de CO mai mică. Protejează scaunele supapelor de uzura excesivă, când motorul funcționează cu benzină fără plumb. Îmbunătățește pornirea și performanța în sarcină maximă. Oferă un mers în gol mai lin. Elimină depunerile de pe supape și în camera de ardere și evită recontaminarea.

Aplicare: Adăugați la fiecare alimentare. Pentru utilizare la combustibilii cu cifră octanică mică sau în motoare cu cerințe octanice mai mari. Suficient pentru 60 L benzină. Pentru capacități mai mari, se adaugă 50 ml la 10 litri de combustibil.

Cuvânt de avertizare: Pericol Fraze de pericol: Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. Provoacă iritarea pielii. Suspect de a provoca cancer. Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. ÎN CAZ DE expunere: consultați medicul / atenție. NU provocați voma. Se depozitează într-un loc bine ventilat. Păstrați-vă calmul. Conține: xilen; Solvent nafta (petrol), hidrocarburi aromatice grele; naftalină; fier Dicyclopentadienyl

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex