25.00 Ron
Produs aflat in stoc

Cantitate         

Petrol System Cleaner PLUS


GAT pentru curățirea sitemului de benzină,, este potrivit pentru utilizarea în toate motoarele pe benzină, generatoarele și motoarele de înaltă performanță (de exemplu, bărci, motociclete, etc.). Elimină contaminarea cauzată operațional în întregul sistem de combustibil din rezervor pana în camera de ardere. Dizolvă rășini și gume în carburator si sistemul de injectie. Îndepărtează cocsificarea și rezidurile de carbon nearse din zona superioară a cilindrului. Se combină și adsoarbe apa din rezervor (rezultată din condens) și din întregul sistem de combustibil, apoi o elimină prin ardere. Are și funcția de lubrefiere și protejare în zona superioară a cilindrului.

Avantaje: Se combină cu apa din rezervor și permite o ardere curată și puternica precum și o funcționare a motorului extrem de eficientă. Reduce consumul de combustibil. Îmbunătățeste performanța motorului și reduce emisiile de gaze de eșapament. Protejează împotriva coroziunii și prelungește considerabil durata de viață a sistemului de combustibil și a convertorului catalitic.

Aplicare: Adaugați o data la 6 luni sau la 10.000 Km în rezervor înainte de a face plinul. Produsul actionează în timpul mersului. Suficient pentru 60 L de benzină. Pentru capacități mai mari ale rezervoarelor adaugați 0,5% din volumul de combustibil. Atenție: Aditiv pentru curățare – nu-l folositi ca înlocuitor pentru carburant.

Cuvinte de avertizare: Pericol. Fraze de pericol: Lichid și vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca somnolență sau amețeală. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție: A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Depozitati la rece. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor de protecție / feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă exista și este ușor de făcut. Continuați să clătiți. NU provocați voma. În caz de incendiu: utilizați pulbere de stingere pentru a stinge. Informații suplimentare: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: xilen; acetonă; Propan-2-onă; propanona; Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclene, <2% Aromates; Isononylphenole, etoxilați.

Contact Reprezentanta

Adresa: Ploiești, DN1B, Nr 507,
postal code: 107072, Romania

Telefon : 0733.020.441

  • Service PEX
  • Farmacia AMON
  • Vopsitoria PEX
  • Seat Pex